(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

KROŽKI

Interesna dejavnost

Razred

    Izvajalec

        Dan, ura

ORFFOV KROŽEK 1.–3. Polona Bedenik, prof.
LUTKOVNI KROŽEK 1.–3. Tončka Javornik
LIKOVNI KROŽEK 1.–4. Goran Poglajen, prof.
FOLKLORA 1.–9. Marta Kovačec,
Sara Kraner, dipl. vzg.
PLANINCI 1.–9. Natalija Kraner, prof.
GASILCI 1.–9. Venčeslava Rakovnik, prof.
ŠAH 2.–6. Boris Kojc, prof.
PODMLADEK RDEČEGA KRIŽA 3.–9. Nana Ladinek, dipl. vzg.
ANGLEŠKA IN NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 4.–9. Nataša Kušar, prof.
MLADI ČEBELARJI 4.–9. Andrej Čokl, univ. dipl. kem.
KROŽEK ZKP 5.–9. Andrej Čokl, univ. dipl. kem.
MATEMATIČNI KROŽEK 6.–9. Sara Toure, prof.
MODELARSKI KROŽEK 6.–9. Petra Krivc, prof.
NARAVOSLOVNI KROŽEK 6.–9. Boris Kojc, prof.
PROMETNI KROŽEK 6.–9. Goran Poglajen, prof.
FIZIKALNI KROŽEK 8.–9. Petra Krivc, prof.
TUJEJEZIČNI KLUB 8.–9. Monika Novak, prof.
VIVARISTIKA 7. Boris Kojc, prof.
ZGODOVINSKI KROŽEK 9. Darja Miglič