(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Medgeneracijsko sodelovanje

SIMBIOZA ŠOLE – projekt Simbioza giba in Simbioz@
Koordinatorka Nana Ladinek

Gre za nacionalno mrežo slovenskih OŠ in SŠ, ki si z izvajanjem medgeneracijskih Simbioza aktivnosti pridobijo naziv Simbioza Šola. Predstavlja projekt trajnostnega e-opismenjevanja starejših v lokalnih skupnostih prek medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. Ker se je model medgeneracijskega sodelovanja izkazal kot izjemno učinkovit pri nagovarjanju staranja družbe, se je povezovanje starostnikov z mladimi uveljavilo tudi na področju športa prek Simbioza Giba vseslovenskih akcij.
Obe akciji sta na naši šoli izredno lepo sprejeti in starostniki velikokrat izrazijo željo po daljšem ali večkratnem sodelovanju. Letos bomo Simbioza giba izvedli med 15. in 22. oktobrom 2018, e-Simbiozo pa najverjetneje v januarju.
Šola s sodelovanjem v programu bogati svojo ponudbo in vzgaja nove generacije aktivnih posameznikov, ki se zavedajo družbene odgovornosti. Povezuje lokalno okolje in sodeluje pri premagovanju družbenih problemov.

Projekt SADEŽI DRUŽBE
Vodja Nana Ladinek 

Sadeži družbe je projekt, ki spodbuja prostovoljsko delo in medgeneracijsko sodelovanje ter krepi vezi med mladimi in starejšimi.

Naša šola izvaja projekt od njegovega nastanka, sčasoma pa smo ugotovili kaj je dobrodošlo in  primerno našemu okolju – učenci ob okroglih obletnicah upokojencev razveselijo slavljenca z ročno narejenim darilcem, sodelujejo pri drugih humanitarnih akcijah skozi vse leto, ob dnevu prostovoljcev pomagajo starejšim pri nakupih v trgovini, predvsem pa so pozorni na starostnike okoli sebe in se samoiniciativno odzivajo na njihove potrebe.
Zelo dobro sodelujemo z društvom upokojencev, naše dejavnosti pa združimo z interesno dejavnostjo podmladek Rdečega križa.