(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Najprej naj vam tudi v imenu vseh sodelavcev zaželim predvsem zdravja in naj se uresničijo tiste stvari, po katerih hrepenimo in ki jih zelo pogrešamo!
Kot se je izkazalo, bomo tudi po novem letu, vsaj prvi teden, vsi ostali doma, zato se bo učenje na daljavo nadaljevalo po ustaljenem sistemu; predvidoma torej v ponedeljek z razrednimi urami ter nato s poukom. Upam pa, da se bodo v naslednjem tednu začele priprave na ponovno odprtje šol. Sredi januarja bomo po načrtu organizirali roditeljske sestanke preko Teamsa.
Nova možnost za odprtje šole vsaj za 1. triado je 11. januar. Če nam bo to uspelo, se nam bodo kmalu pridružili četrto in petošolci, potem pa tudi ostali. Na naši šoli smo na morebitno odprtje šole pripravljeni. V tem času, ko nimamo učencev, smo uredili nekatera potrebna vzdrževalna dela na šoli ter se pripravili na nov prihod učencev tako, da smo poskrbeli za nabavo nekaj enojnih miz, s katerimi bomo lažje zagotavljali razdaljo v razredih, uredili pleksi steklo na informacijskem pultu, za učilnico 1. a razreda kupili novo interaktivno tablo, za učilnico 3 v novem delu šole pa nabavili interaktivni zaslon. Za vse učence so pripravljene tudi maske iz blaga, za vsakega po ena. Navedeno so pomagali financirati občina, nekaj je za zaščitno opremo prispevalo ministrstvo, nekaj pa smo pridobili iz ESS skladov.
Želimo si, da bi še naprej z vami dobro in uspešno sodelovali. Hvala vam za vse prijazne besede in pozitivne misli, ki ste nam jih poslali; podpirajo nas pri prepričanju, da delamo dobro in gradimo skupno pot do znanja s pravimi koraki, pa četudi v neobičajnem času in razmerah.

Dostopnost