(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Z novim šolskim letom 2021/22 bomo začeli na naši šoli izvajati poskus »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli v celoti«. Do tega šolskega leta smo sicer v poskus že bili vključeni, vendar samo s področjem Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje. Sodelovati v celoti pa pomeni, da bomo popolnoma reorganizirali razširjen program tudi na področju Kulture in tradicije in drugih Vsebin iz življenja in dela OŠ.
Za učence, starše in šolo predstavlja možnost sodelovanja v poskusu priložnost za organizacijo razširjenega programa v skladu z novim konceptom, ki je prilagojen smernicam učenja in poučevanja v 21. stoletju. Izhajal bo iz potreb učencev in okolja, v katerem deluje naša šola. Reorganizacija razširjenega programa v osnovni šoli je največja organizacijska sprememba po uvedbi devetletnega šolanja v Sloveniji. V ta poskus je bilo na ravni države izbranih okoli 50 osnovnih šol.
V okviru Poskusa je predvideno obvezno učenje 1. tujega jezika v 1. razredu in obvezno učenje 2. tujega jezika v 7., 8. in 9. razredu (prvo leto poskusa samo v 7. razredu).
Pogoj za začetek poskusa so podana soglasja staršev učencev, ki bodo v šol. letu 2021/22 obiskovali:
• 1. razred – k obveznemu učenju 1. tujega jezika kot obveznega predmeta;
• 7. razred – k uvajanju drugega tujega jezika kot obveznega predmeta od 7. do 9. razreda;
• 4., 5. in 6. razred – k vključenosti učencev v organizirane oblike izvajanja neobveznih izbirnih predmetov.
Starši zgoraj omenjenih razredov boste dobili soglasja v podpis v naslednjih dneh.
Za vsa vprašanja sem vam na voljo na elektronskem naslovu:
marija.osvald-novak@oslovrenc.si
Kako bo poskus potekal, kako bo organiziran in kako bo izvedba konkretno vplivala na urnik in delo posameznega oddelka, vam bomo predstavili takoj na prvem roditeljskem sestanku v septembru 2021.
Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljam, ravnateljica Marija Osvald Novak

Dostopnost