(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Mednarodni projekt EKO šola

  ekoznaeko

 

Šolsko leto 2023/24

Ekoodbor: Boris Kojc, Monika Novak, Maja Arl, Natalija Kraner, Alenka Godec, Goran Poglajen.

Ekošola je mednarodno uveljavljen program vzgoje in izobraževanja o varovanju okolja. Namenjen je spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Skozi različne dejavnosti v programu postajajo vzor za uresničevanje trajnostnega razvoja ter posledično vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

V okviru programa ekošole bomo učenci in delavci šole skrbeli za:

 • vključevanje ekoloških vsebin v pouk in druge oblike dela
 • zdravje in zdravo prehrano, prezračevanje in gibanje na svežem zraku
 • prijaznost in strpnost drug do drugega
 • urejenost šolskih prostorov in okolice šole
 • ločevanje odpadkov
 • varčevanje z vodo in energijo
 • sodelovanje v razpisanih eko-projektih
 • ozaveščanje svojih prijateljev, sorodnikov, znancev in vseh krajanov našega kraja o skrbi ter varovanju okolja v katerem živimo

Dejavnosti v šolskem letu 2023/2024:

 • zbiranje odpadnega papirja, vodenje in spremljanje eko prijateljev pri pregledu ločevanja odpadkov ter urejanje eko kotička v šolski avli pod vodstvom mentorice Monike Novak
 • eko branje za eko življenje in likovni natečaj za kreativne izdelke pod vodstvom mentorice Maje Arl
 • tekmovanje v eko kvizu pod vodstvom mentorja Borisa Kojca
 • eko projekt Šolska vrtilnica (vzdrževanje šolskega vrta) pod vodstvom mentorice Maje Arl
 • eko projekt Ne zavrzi oblek, ohrani planet in Odpadkom dajemo novo življenje pod vodstvom mentorice Natalije Kraner
 • eko projekt Misija zeleni koraki (trajnostna mobilnost) pod vodstvom mentorja Gorana Poglajena
 • eko projekt Hrana ni za tjavendan pod vodstvom mentorice Alenke Godec
 • mednarodni tek za podnebne spremembe
 • čistilna akcija v okolici šole in kraja ter organizacija in izvedba dneva dejavnosti – eko dneva pod vodstvom eko odbora

 

Odgovoren odnos do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje odnosa in ravnanja do okolja v katerem živimo.  

Eko odbor

 

 

HIMNA NAŠE EKOŠOLE

NAŠA ŠOLA EKO JE

Naša šola dobra je,
vsak v njej lepo počuti se.
Eko šola smo postali,
ker smo se pravil držali.

Vse je čisto in lepo,
učitelji se smejejo.
Če je kaj razmetano,
pospravit znamo.

Naša šola eko je,
skrbimo, da vse čisto je.
Dobre volje smo,
ko našo šolo zagledamo.

Anja Hartman in Klara Potočan

Dostopnost