(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Prvi prizor

PRVI PRIZOR
Vodja tima Barbara Rocek Bregar.

Nosilec projekta Prvi prizor je SNG Maribor. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Cilj je v praksi zagotoviti kakovost, dostopnost, povezanost in trajnost. Ključne dejavnosti bodo usposabljanje in izobraževanje vseh partnerjev, s čimer bi zagotovili vključenost umetnosti v šolski kurikulum.

Načrti za delo v šolskem letu 2018/2019:

S člani projekta bomo v avgustu zastavili načrt, kaj od projekta v naslednjem letu pričakujemo, ponudili so nam 5 ur, ki jih lahko zastavimo sami, razmišljali smo, da bi povabili igralca, ki bi nam pomagal pri soustvarjanju predstave. Naša ideja je, da bi jo tudi predstavili drugim partnerskim šolam.
Želimo, da bi se na naši šoli dramsko in lutkovno ustvarjanje še intenzivneje razmahnilo tudi v 1. VIO.
V naslednjih letih bomo morali izdelati projektno dokumentacijo, za kar nas bodo tudi usposabljali.
V oktobru (15. in 16. 10. 2018) v okviru osrednjega dogodka Boršnikovega srečanja bo organizirano usposabljanje za učitelje in ustvarjalce Mlado gledališče z bogatim in zanimivim programom, kjer bodo sodelovali tudi ustvarjalci iz Zagreba in tujine. Predstave bodo: Left Right Left Right, Alica v Čudežni deželi ter Prihajamo od zelo zelo daleč.
Pri nas bomo vključili v povezovanje z gledališčem vse učence, še posebej pa učence, ki obiskujejo Razširjen program Dramska igra in Gledališki klub. Praktične dejavnosti za učence:

  • Ogledi predstav s spremljevalnimi aktivnostmi
  • Ustvarjalne delavnice in predstavitveni programi
  • Pedagoška gradiva
  • Kombinirani abonmaji
  • Izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce
  • Vzpostavitev spletne knjižnice gradiv
  • Interaktivna aplikacija za otroke in mlade
  • Sodelovalno ustvarjanje za mlade in z njimi.

V projektu sodeluje 18 šol, od tega 10 z mariborskega konca.

Cilje bomo zastavili tekom šolskega leta, saj je projekt večleten. V timu sodeluje 8 strokovnih delavcev in ravnateljica.

Dostopnost