(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Svet staršev

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Dobro delovanje sveta staršev zagotavlja šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka, tako iz vrtca kot iz šole. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Poslovnik Sveta staršev

Dostopnost