(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

ERASMUS+ KA220 »REDERA+«

Koordinatorica Marija Osvald Novak, prof.

REDERA+ je projekt, s katerim bi vzpostavili učno mrežo, ki bi raziskala uspešnost poklicnega izobraževanja predvsem v manj naseljenem, podeželskem okolju. Je strateško združenje šestih partnerskih organizacij, sestavljeno iz različnih evropskih regij v petih državah: Italija, Španija, Nizozemska, Nemčija in Slovenija.

Raziskali bomo problematiko podeželskih okolij, si med seboj podelili izkušnje, probleme in primere dobre prakse. Na ta način bi razvili znanja, ki bi pomagala predvsem redkeje naseljenim podeželskim področjem izoblikovati model in kvalitetno ponudbo zato, da bi lahko na omenjenih področjih določena znanja in ljudje ostajali in ne bi iskali drugih možnosti. Nosilec projekta je Španija. Začetno srečanje je bilo konec januarja 2020 v Španiji, v Toledu. Zaradi epidemije se srečanja, kot so bila načrtovana, niso izvedla. Izvedena so bila preko video srečanj. V septembru je srečanje v Berlinu, konec novembra v Španiji, januarja 2022 pa je načrtovano v živo v Sloveniji in je v organizaciji naše šole. Projekt se zaključi 31. 8. 2022.

Povezava do Twinspace projekta.

Povezava do projekta na evropskem portalu Erasmus+ projektov.

Povezava do uradne spletne strani projekta.

Dostopnost