(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA

Naša šola tudi v letošnjem šolskem letu ostaja vključena v Slovensko mrežo zdravih šol, pod okriljem Evropske mreže zdravih šol.
Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.
Rdeča nit zdravih šol je Mi vsi za lepši (boljši) jutri. Sporočilo je kompleksno, celostno, za vsa področja zdravja, z željo po izboljšanju razmer.
Zdrave šole bomo svoje delo še posebej usmerile v zdrave in dobre odnose.

Cilji zdrave šole:

  • skrb za zdravje in zdrav način življenja otrok,
  • promocija zdravja, zdrave prehrane in gibanja,
  • skrb za dobre medosebne odnose in duševno zdravje,
  • različni preventivni programi, kjer so vključeni učenci, otroci z vrtca, učitelji, vzgojitelji, starši, zdravstveni in zobozdravstveni delavci v kraju in lokalna skupnost.

 

Dejavnosti, ki jih bomo izvedli med šolskim letom:

– sodelovanje na nacionalnem srečanju Zdravih šol,

– rekreativni odmor, minuta za zdravje,

– sadje med odmori, zdrava prehrana, tradicionalni slovenski zajtrk,

– projekt Šolska shema sadja in mleka (delitev sadja, zelenjave in mleka),

– urejanje šolskega sadovnjaka,

– športni program Zlati sonček, Krpan,

– razširjen program zdravje in gibanje,

– tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni,

– pravila šolskega reda, evakuacija šole,

– aktivnosti v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb,

– naravoslovni dnevi in interesne dejavnosti z zdravstvenimi vsebinami (zdrav dan, eko dan),

– razredne ure in urejanje oglasne deske,

– medgeneracijsko sodelovanje: Simbioza, simbioza giba in sadeži družbe,

– obeležitev svetovnega dneva hrane, vode in AIDS-a,

– dobrodelne akcije,

– spodbujanje nekajenja,

– varno v prometu, varno s soncem,

– zbiralne akcije: papir, baterije, kartuše…

                                                                                                                                                                                                                                                           Tim zdrave šole

Dostopnost