(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Skupnost učencev šole in šolski parlament

SESTANKI SKUPNOSTI

UTRINKI 2022/2023

UTRINKI2

Skupnost učencev šole OŠ Lovrenc na Pohorju 

Skupnost učencev šole sestavljajo predstavniki vseh razredov naše šole. V vsakem oddelku imamo po dva predstavnika, ki se povezujejo v SUŠ.  

V letošnjem šolskem letu smo sestankovali praviloma en krat na mesec. Predstavniki razredov so se s svojimi sošolci pogovarjali in razpravljali o pouku, dejavnostih na šoli ter o stvareh, ki bi jih radi spremenili. Nato so predstavniki oddelkov te ideje predstavili na sestankih šolske skupnosti. Na sestankih SUŠ so ideje predstavljali, se o njih pogovarjali, jih ovrednotili in ocenili kaj se da spremeniti in na kakšen način. 

S sodelovanjem v razpravah, ki potekajo v Skupnosti učencev šole, imajo učenci in predstavniki možnost, da vplivajo na boljšo klimo na šoli. Učenci predstavljajo svoje interese, svoje videnje težav in prednosti šole, svoje ideje za prihodnost … Na teh sestankih »dobijo svoj glas in moč za pozitivne spremembe«. 

Učenci so aktivno sodelovali pri izboru šolskega zvonca, prehrani, idejah za boljše počutje na šoli … Uspešni smo bili tudi v dobrodelni akciji »Izmenjevalnica igrač«, kjer so učenci lahko izmenjali igrače. Igrače, ki niso našle novega lastnika, smo podarili UKC Maribor  – za lažje bivanje majhnih pacientov v njihovih prostorih. 

Otroški parlament 

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoje mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. 

Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo na vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo osnovnošolci zberejo na nacionalnem parlamentu. 

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za regijski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Slovenije v Ljubljani. 

Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. Člani šolskega parlamenta so predstavniki otroškega parlamenta – predstavniki SUŠ, ki se volijo na razrednih skupnostih na začetku šolskega leta. 

Vabljeni.

Dostopnost