(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Program sklada

Namen delovanja sklada jeobogatiti šolo in vrtec z različnimi sodobnimi didaktičnimi pripomočki, omogočiti učencem šole in otrokom vrtca kvalitetne prireditve, zmanjšati stroške staršem ob dnevih dejavnosti ali šole v naravi  in finančno pomagati socialno šibkim družinam.

Vsako leto upravni odbor pripravi program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev. Tudi letos bomo nadaljevali z že utečenimi oblikami zbiranja sredstev, kot so zbiranje odpadnega materiala v okviru Eko šole, prodaja voščilnic in izdelkov na bazarju, zbiranje prostovoljnih prispevkov na različnih prireditvah ter pošiljanje prošenj za donacije.

Z zbranimi sredstvi bomo glede na finančno stanje poskušali sofinancirati dneve dejavnosti na šoli in lutkovno predstavo v vrtcu, šole v naravi socialno šibkim učencem,  programe za nadarjene učence kot so prevozi na tekmovanja, ekskurzije ali delavnice, projekte, ki so v LDN-ju šole, generacijsko knjigo za devete razrede, izdajo šolskega časopisa Zvite novice in druge vloge, ki jih bodo vložili delavci šole skupaj z učenci.

Dostopnost