(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Nacionalni preizkusi

Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu drugega in tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja za učence obvezno. V 6. razredu znanje učencev preverjamo iz slovenščine, matematike in angleškega jezika, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike ter tretjega predmeta, ki ga določi minister v septembru. Za našo šolo je v tem šolskem letu določena zgodovina.

Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev in ne vplivajo na oceno posameznih predmetov ter na zaključevanje osnovne šole, so pa lahko pomembni pri vpisu v srednjo šolo v primeru omejitve vpisa.

NPZ izvedemo v mesecu maju:

7. maj 2024 – slovenščina,
9. maj 2024 – matematika in
13. maj 2024 – angleški jezik, zgodovina.

Splošne informacija o NPZ

Dostopnost