(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Organi zavoda

Organi zavoda so:

– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbori,
– strokovni aktivi,
– razredniki,
– ravnateljica,
– svet zavoda,
– svet staršev.

Dostopnost